PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

Subskrypcja

Licznik odsłon

Odsłon : 194612
Start Nabory
Nabory
Zatwierdzona lista rankingowa PDF Drukuj Email
czwartek, 23 maja 2013 10:26

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków złożonych w I konkursie grantowym „Granty na rozwój NGO” zatwierdzoną do dofinansowania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

 

Lista rankingowa


 

 
III Konkurs Grantowy dla osób, które ukończyły szkolenie i doradztwo PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 12:57

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ogłasza III Konkurs Grantowy dla Uczestników Projektu
”Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” działanie
„ Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 19.04.2013r. do 16.05.2013r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

 

Osoby które ukończyła szkolenie i doradztwo w ramach Projektu zapraszamy do złożenia Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami.

W dniu dzisiejszym (17.07.2012r.) zamieszczamy Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych, które zostały zatwierdzone przez WWPE.

Zostały udostępnione Państwu również dokumenty dotyczące oceny składanych Wniosków, prosimy
o zapoznanie się z nimi. Będą one pomocne Państwu w celu wykonania samooceny składanych do Biura dokumentów.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności wraz z niezbędnymi załącznikami będą mogli składać w Biurze Projektu w Hrubieszowie w terminie
od dnia 19 kwietnia 2013r. do dnia 16 maja 2013r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Pliki do pobrania:

Download this file (GD - Harmonogram rzeczowo-finasowy III KG.xls)GD - Harmonogram rzeczowo-finasowy III KG.xls
Download this file (GD - Informacja o uzyskanej pomocy publicznej.doc)GD - Informacja o uzyskanej pomocy publicznej.doc
Download this file (GD - Karta oceny formalnej - wniosku o dotację inwestycyjną III KG.pdf)GD - Karta oceny formalnej - wniosku o dotację inwestycyjną III KG.pdf
Download this file (GD - Karta oceny merytorycznej - wniosku o dotację inwestycyjną III KG.pdf)GD - Karta oceny merytorycznej - wniosku o dotację inwestycyjną III KG.pdf
Download this file (GD - Oświad.o wyraż.zgodny współmałzonka.doc)GD - Oświad.o wyraż.zgodny współmałzonka.doc
Download this file (GD - Oświad._o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_możliwosci_uzyskania_pomocy_de_minimi)GD - Oświad._o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_możliwosci_uzyskania_pomocy_de_minimi
Download this file (GD - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc)GD - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc
Download this file (GD - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc)GD - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
Download this file (GD - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych.doc)GD - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych.doc
Download this file (GD - WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO)GD - WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO
Download this file (GD - WZÓR UMOWY NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.)GD - WZÓR UMOWY NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Download this file (GD -BIZNES PLAN  III KG.doc)GD -BIZNES PLAN III KG.doc
Download this file (GD_-III_konkurs_Grantowy_-WYTYCZNE_dla_ubiegających_sie_o dotację - 19.04.2013r.)GD_-III_konkurs_Grantowy_-WYTYCZNE_dla_ubiegających_sie_o dotację - 19.04.201


 


 
Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych - III edycja PDF Drukuj Email
sobota, 09 lutego 2013 23:00

Ponizej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych po zamknięciu III edycji naboru Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o jednarozową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Download this file (III edycja naboru.pdf)III edycja naboru.pdf

 

 
Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych - III edycja PDF Drukuj Email
środa, 30 stycznia 2013 23:00

Poniżej znajdują się wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych po zamknięciu III edycji naboru Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o jednarozową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista uczestników skierowana do oceny merytorycznej bądź odrzucona z przyczyn formalnych w załączniku.

 

Download this file (lista rankingowa 29_01_2013.pdf)lista rankingowa 29_01_2013.pdf


 

 
Nabór Formularzy Rekrutacyjnych - III edycja PDF Drukuj Email
czwartek, 27 grudnia 2012 23:00

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych osób chetnych do udziału w projekcie
"Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania", działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu grantowego Przedsiębiorczości” (III edycja)

prowadzony będzie w terminie:

od 07.01.2013r. do 25.01.2013r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej) oraz w Wytycznych dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w załączeniu wersja z II edycji naboru, która będzie podlegała aktualizacji).
Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości w Hrubieszowie,
ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

 

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Doświadczeni i wykwalifikowani konsultanci zapraszają te osoby do skorzystania z powyższych usług.

W ramach świadczonych usług istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 4 i nr 38.

Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów pełnionych w Hrubieszowie
oraz Tomaszowie Lubelskim można uzyskać pod numerem telefonu - 84 627 11 91.

Wszystkie niezbędne dokumenty zamieszczone zostały poniżej.

Załączniki:
Download this file (G-karta oceny merytorycznej - III edycja - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.pdf)G-karta oceny merytorycznej - III edycja - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.pdf
Download this file (G-karta oceny merytorycznej - III edycja.pdf)G-karta oceny merytorycznej - III edycja.pdf
Download this file (G.-formularz rekrutacyjny - III edycja naboru.doc)G.-formularz rekrutacyjny - III edycja naboru.doc
Download this file (G.-karta oceny formalnej - III  edycja.pdf)G.-karta oceny formalnej - III edycja.pdf
Download this file (G.-Regulamin rekrutacji do Projektu - grudzień 2012r - III edycja naboru.pdf)G.-Regulamin rekrutacji do Projektu - grudzień 2012r - III edycja naboru.pdf
Download this file (GD_-II_konkurs_Grantowy_-WYTYCZNE_dla_ubiegających_sie_o dotację - 29.11.2012r.p)GD_-II_konkurs_Grantowy_-WYTYCZNE_dla_ubiegających_sie_o dotację - 29.11.2012r.p


 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4
Hrubieszowska.pl