PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

Subskrypcja

Licznik odsłon

Odsłon : 194623
Start Wizytacja darczyńcy
Wizytacja darczyńcy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 marca 2016 08:28

 

Kontrolna wizytacja projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania"

 

W dniach 8 - 9 marca 2016 r. w ramach wizytacji kontrolującej wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce, miała miejsce wizyta przedstawiciela Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na miejscu realizacji projektu KIK/13 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”. W wizytacji brali również udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Kontrulujący odbyli szereg spotkań m.in. z Liderem projektu w osobach Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Sekretarza Miasta, pracownikami Instytucji Realizującej (Biuro Projektu SPPW) oraz Partnerem Instytucjonalnym (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny). W trakcie spotkania omówiono przebieg realizacji projektu, stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz rozmawiano o planach utrzymania trwałości projektu. Burmistrz Miasta Pan Tomasz Zając podziękował darczyńcy oraz instytucjom koordynującym i pośredniczącycm za udzieloną pomoc, która umożliwiła realizację projektu.

 

Wizytujący spotkali się również z beneficjentami dwóch funduszy grantowych (dla organizacji pozarządowych i dla przedsiębiorców), a także z uczestnikami szkoleń aktywizujących zawodowo. W tej części spotkania udział brali przedstawiciele szkół gimnazialnych, których uczniowie uczestniczyli w doradztwie zawodowym.

 

Po spotkaniach w Urzędzie Miasta w delegacja udała się do wybranych organizacji pozarządowych (w Gminie Komarów - Osada i Hrubieszowie), przedsiębiorców ( w gminie Trzeszczany i w Hrubieszowie).

 

Wizytujący odwiedzili również realizowane obecnie na terenie podregionu Gotania wybrane inwestycje - miejsca do spotkań integracyjnych w miejscowości Komarów - Osada, obserwatorium astronomiczne w Trzeszczanach oraz  park linowy w Hrubieszowie.

 

ZDJĘCIA

 

 
Hrubieszowska.pl