PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

Subskrypcja

Licznik odsłon

Odsłon : 194614
Start Nabory Nabór uczestników do VI edycji - pozyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Nabór uczestników do VI edycji - pozyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
piątek, 10 stycznia 2014 08:01

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 13.01.2014r. do 31.01.2014r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej) oraz w Wytycznych dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w załączeniu wstępna wersja wytycznych dla V edycji Konkursu Grantowego, która będzie podlegać aktualizacji). Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz
z załącznikami
(wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości
w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz Wytycznymi.

Załączniki do pobrania pod adresem: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/aktualnosci

 
Hrubieszowska.pl