PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA

Subskrypcja

Start Inne projekty
Lista projektów realizowanych w I obszarze tematycznym. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 września 2013 10:31SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY


I obszar tematyczny: INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONÓW PERYFERYJNYCH I SŁABO ROZWINIĘTYCH 


 

Nr umowy

Tytuł projektu

Instytucja Realizująca

KIK/09

Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców
oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski

 

Fundacja Partnerstwo

dla Środowiska

http://www.fpds.pl/pl/fundusz-grantowy

KIK/07

ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich.

 

Fundacja Karpacka

- Polska

 http://www.alpykarpatom.pl/

KIK/15

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny.

 

Powiat Puławski

http://www.euro-szansa.pl/

KIK/06

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

http://www.marr.pl/swiss/

KIK/10

Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

 

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

 

http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/15


KIK/12

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

http://www.karpacki.pl/

KIK/08

Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością

 

Ośrodek Promowania i

Wspierania Przedsiębiorczości Rolne

http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/realizowane-projekty/programswiss

KIK/14

Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski program aktywizacji społeczno-gospodarczej i promocji przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających

regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

 

Gmina Zator

http://www.caz.zator.pl/index.html

KIK/11

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w woj.. Lubelskim

 

Gmina Mełgiew

http://www.rybczewice.pl/swiss_contribution.html

 

 link: http://www.produktlokalny.pl/pl/projekty-realizowane-w-ramach-priorytetu-bezpieczenstwo-stabilnosc-i-wsparcie-reform


 
Hrubieszowska.pl